Rodzaje kredytów

- Posted in Uncategorized by

Słowo kredyt, pochodzi z języka łacińskiego i oznacza tyle, co pożyczka. Etymologia taka, jest jak najbardziej sensowna i adekwatna do tego, czym tak naprawdę jest kredyt. W przypadku kredytu, udzielana jest ustalona odgórnie w umowie kwota pieniędzy, przy czym, staje się ona od tejże pory przedmiotem umowy. Kwotę, jaką pozyskamy z tytułu kredytu, będzie trzeba w ustalonym czasie zwrócić; nie jest to zatem, jak w przypadku lokaty inwestycja klienta banku, gdzie wpłacana jest kwota pieniędzy i udostępniona bankowi do obrotu. W przypadku kredytu, mamy do czynienia z niczym innym, jak faktycznie pożyczką - http://www.splatka.pl/.

Role, w kredycie zostają odwrócone: bank, udostępnia kwotę pieniędzy, zwykle na dowolnie wybrany przez klienta banku cel, a klient ten, kwotę pożyczoną będzie musiał po określonym w umowie czasie oddać. W przypadku kredytu, istotne jest, by zachowane zostały przede wszystkim dwie kwestie: zwrot dokładnie, równowartości kwoty, która podlegała kredytowaniu oraz co jest także z kwestią tą ściśle związane, odpowiedni czas tego właśnie zwrotu. Za czas zwrotu, uznaje się określony jasno i jawnie w umowie okres, który obejmuje ustanowiona pomiędzy bankiem, a klientem umowa. Po zakończeniu trwania tej umowy, pieniądze, jakie zostały wypożyczone klientowi, przestają już formalnie, w świetle prawa klientowi przysługiwać; nadchodzi czas, by pieniądze te zwrócić do banku. Zarówno zachowanie czasu, w jakim nastąpić powinien zwrot pieniędzy, jak i zwrócenie całości kwoty, o jakiej mowa była w umowie, są warunkami, jakie należy spełnić.

Kredyt sam w sobie, określony może być taką samą miarą ze względu na swoją specyfikę i potencjalne korzyści wraz z zagrożeniami. Niemniej jednak, kredyty, występują w najróżniejszych typach, gdzie specyfika i charakter takiego przedsięwzięcia, jakim jest, udostępnienie na określony czas pieniędzy, pozostają jedną z nielicznych ujednoliconych zmiennych. Obecnie, istnieje kilka typów, w jakich znaleźć można kredyty. Typy te, różnią się od siebie pod wieloma względami, co stanowi podstawę późniejszego kredytu konkretnego wyboru.

Rodzaje kredytów, dzielimy ze względu na konkretne, ustalone odgórnie kryteria, przy czym, podział kredytów, jest bardzo złożony. Najłatwiej jednak przedstawić trzy podstawowe, kluczowe rodzaje kredytów, które stanowią rdzeń wszystkich kredytów, jakie pojawiają się w zależności od stopnia wyszukania.

Podstawowe rodzaje, w jakich wstępują kredyty, to:

-kredyty obrotowe

-kredyty inwestycyjne

-kredyty na dofinansowania

Kredyty obrotowe, są kredytami najbardziej powszechnymi. Powodem jest tutaj, nastawienie kredytu na zaspokajanie przede wszystkim potrzeb bieżących, co sprawia, że wariant ten jest najpopularniejszym wariantem i najczęściej podejmowanym.

Kredyty inwestycyjne to typ, który dotyczy nie tyle potrzeb bieżących, co służy do pozyskiwania środków z inwestycji. Inwestycje, mogą służyć zwiększenia już posiadanych wpływów, powiększenie zasób finansowych oraz, ewentualnie, do zakupu nieruchomości.

Kredyt gotówkowy i zasady jego przyznawania

- Posted in Uncategorized by

Banki pożyczają pieniądze, głównie zyskiem, dla firm i osób prywatnych, aby pomóc w rozwoju biznesu, finansach i operacjach. Kredyt jest zazwyczaj przyznawany w określonych ramach czasowych, często na wiele lat. Zazwyczaj, kredytobiorca płaci pewną, stałą kwotę, która obejmuje część kapitału (lub pożyczonej kwoty) z odsetkami, oraz procent kredytu, który jest wypłacany do banku na pokrycie kosztów oraz ryzyka . Pod tym adresem znajdziesz jeden z najlepszych rankingów sieci www.ekredytowymarket.pl.

enter image description here

Kredyty bankowe

Dla firm, które kwalifikują się (tzn. funkcjonują na rynku od ponad 2 lat), kredyty bankowe może być elastycznym źródłem kapitału oraz można je uzyskać za pomocą przedstawiciela banku po wstępnej rozmowie przez telefon i złożeniu stosowanych dokumentów w palcówce w banku.

Dwa rodzaje kredytów bankowych

1.Kredyt zabezpieczony: gdy kredytobiorca zastawia zabezpieczenia, takie jak np. nieruchomość, która bank może wykorzystać, jeśli dłużnik nie spłaci długu w postaci pożyczki;

2.Kredyt niezabezpieczony: gdy zabezpieczenie nie jest przedmiotem zastawu;

Kredyt jako dobry wybór

Aby rozwinąć dochodowy biznes, banki robią interesy z firmami, które rośną, rozwijają się Warto skorzystać z tej możliwości i ubiegać się o pożyczki albo o linię kredytową, jeśli nie jest się zniechęconym do kosztów:

-w celu sfinansowania konkretnego dużego zakupu lub rozwoju biznesu, który zwiększy bieżące działania dochodowe;

-gdy przepływ gotówki jest wystarczający a oczywistym jest, że przychody firmy zdołają pokryć płatności do banku, czyli obsługę zadłużenia;

-gdy ma się wystarczające zabezpieczenie na pokrycie wartości kredytu

Kiedy trudno o uzyskanie kredytu

-Trudności z wzięciem kredytu pojawiają się wtedy gdy firma jest bardzo młoda (poniżej 2 lat) lub gdy wzięcie kredytu się nie opłaca.

-Jeżeli uważa się, że nie ma się szans na zatwierdzenie wniosku o kredyt

-Każdy wniosek o kredyt wpisany jest w raport kredytowy. Jeśli raport wykazuje wiele wniosków, potencjalni kredytodawcy będą ostrożni.

Wskazówki dotyczące uzyskiwania kredytu

Rozwijanie stosunków w ramach bankowości, czyli otwarcie konta firmowego i sprawdzenie w banku, który ma reputację dobrego pożyczkodawcy oraz korzystanie z innych usług bankowych, biznesowych, takich jak np. rachunki rynku pieniężnego na duże znaczenie przy uzyskiwaniu kredytu. Rachunki bankowe pozwalają uzyskać najlepsze informacje na temat kredytobiorcy zaś bankier wie kim jest on faktycznie.