Uncategorized

Topics that don't need a category, or don't fit into any other existing category.

Zakup mieszkania na kredyt

- Posted in Uncategorized by

enter image description here Pierwsze mieszkanie jest bardzo ważną rzeczą. Niestety czasami brakuje środków, aby stać się właścicielem a nie tylko je wynajmować. Można sfinansować je kredytem, ale należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. W takim celu jest tworzony ten tekst, z myślą o wskazaniu najważniejszych rzeczy.

Kredyt hipoteczny i jego cechy

Kredyt hipoteczny to taka pożyczka, która jest przeznaczona na zakup mieszkania czy też domu. Umożliwia także uzyskanie środków na remont mieszkania czy też budowę domu. Kredyty są zaciągane różnie. Granica waha się od pięciu do trzydziestu lat. W ciągu paru lat kredyty hipoteczne zmieniały się drastycznie na przestrzeni lat i pora sobie o tym powiedzieć. Jednym z głównych wymagań uzyskania takiego kredytu jest przede wszystkim wkład własny. Droga do zakupu mieszkania jest naprawdę długa i warto sobie wcześniej przeanalizować wszystkie informacje.

Wybór własnego mieszkania

Pierwszym krokiem do zakupu mieszkania jest przede wszystkim ocenienie swojej zdolności kredytowej. Pojęcie to używane jest do określenia możliwości spłaty zaciągniętego kredytu łącznie z odsetkami. Terminy spłat są określone w umowie. Pod uwagę jest brany miesięczny dochód jaki otrzymujesz z tytułu pracy, którą aktualnie wykonujesz. Kiedy masz to już za sobą warto określić jakiego mieszkania tak naprawdę potrzebujesz. W tym celu możesz przejrzeć wiele ofert mieszkaniowych dostępnych nie tylko w internecie, ale także w agencjach nieruchomości. Ważna jest także lokalizacja, która powinna być przyjazna dla klienta. Rozejrzyj się czy w pobliżu znajdują się sklepy oraz przystanki autobusowe. W wielu poradnikach znajdziesz fragment dotyczący poszukiwania inwestycji w tym obszarze.

Pojęcie wkładu własnego

Są to środki, które posiada kredytobiorca, aby dla banku być bardziej wiarygodnym. Często placówki bez namysłu się zgadzają na kredyt pod zastaw mieszkania. W zależności od ceny mieszkania jest to różna suma wkładu własnego, który powinniśmy posiadać przez wizytą w banku. Jest to przynajmniej jedna trzecia sumy mieszkania. Dokumenty są bardzo ważne jak w przypadku wszystkich kredytów. Zatem klient powinien dostarczyć prócz wypełnionego wniosku zaświadczenie o zatrudnieniu oraz historii konta bankowego z ostatnich 6 miesięcy.

Kredyt hipoteczny stale się zmienia, dlatego każdy z banków będzie posiadał swoją unikalną ofertę. Grunt to stworzyć pewne osobiste zestawienie, które ma na celu pomóc w podjęciu decyzji.

Rodzaje kredytów gotówkowych

- Posted in Uncategorized by

enter image description here Możemy wyróżnić kilka rodzajów kredytów gotówkowych, każdy z nich posiada co najmniej jedną cechę wspólną. Kredyt udzielany jest na dowolny cel a pieniądze z tego tytułu są przelewane na rachunek kredytobiorcy. Dodatkowo aby otrzymać kredyt trzeba przedstawić co najmniej dwa dokumenty potwierdzające tożsamość oraz wykazać jakąś zdolność kredytową czy to przedstawiając poświadczenie z pracy czy dokument wykazujący dochodowość prowadzonej firmy. Warto wspomnieć także że kredyty gotówkowe należą do najdroższych a ich oprocentowanie sięga maksimów jakie mogą pobierać banki.

Limit kredytowy na rachunku bieżącym

Jest to jeden z najpopularniejszych kredytów gotówkowych. Najważniejszym warunkiem jaki trzeba spełnić aby otrzymać taki kredyt jest posiadanie rachunku w danym banku przez określony okres czasu na przykład przez sześć miesięcy. W tym przypadku bank jest w stanie sam ocenić zdolność na podstawie historii wpływów na rachunek. Aby otrzymać taki limit należy podpisać odpowiednią umowę z bankiem. Limit kredytowy może być różny w zależności od banku, jedne banki stawiają ten limit na poziomie sześciokrotności zarobków inne ośmiokrotności. Limit kredytowy jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta właśnie na podstawie jego dochodów. Jest to jeden z przykładów kredytu odnawialnego. Jest to jeden z najdroższych kredytów ponieważ jego oprocentowanie jest na poziomie 15 – 20%, a nie należy zapominać o dodatkowych opłatach i prowizjach zwykle pobieranych przy udzielaniu kredytów.

Karta kredytowa i pożyczka hipoteczna.

W przypadku karty kredytowej w przeciwieństwie do limitu na rachunku tutaj nie trzeba w ogóle posiadać konta w danym banku. Jest to opcja dla osób, które chcą mieć pewnego rodzaju bufor w swoim portfelu. Karta taka pozwala na płatności w sklepach a także w Internecie oraz wypłaty środków z bankomatu za dodatkową prowizją. Czasami jest to dobra opcja na bardzo krótkie okresy ponieważ można otrzymać praktycznie darmowy kredyt na okres kilu dni lub tygodni. Warto jednak pamiętać że także i w tym przypadku ponosi się wiele kosztów związanych z prowizjami, opłatami przygotowawczymi a także gwarancjami dla karty. Pożyczka hipoteczna to twór spomiędzy kredytu hipotecznego i pożyczki gotówkowej. Z jednej strony duża kwota i długi okres spłaty z drugiej pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel. W tym przypadku także trzeba spełnić podstawowe wymogi takie jak przedstawienia źródeł dochodu. W tym przypadku także pod zastaw jest potrzebna odpowiednia nieruchomość. Może to być także nieruchomość osoby trzeciej jeśli ta wyrazi zgodę na nałożenie hipoteki na tę nieruchomość.

Rodzaje kredytów

- Posted in Uncategorized by

Słowo kredyt, pochodzi z języka łacińskiego i oznacza tyle, co pożyczka. Etymologia taka, jest jak najbardziej sensowna i adekwatna do tego, czym tak naprawdę jest kredyt. W przypadku kredytu, udzielana jest ustalona odgórnie w umowie kwota pieniędzy, przy czym, staje się ona od tejże pory przedmiotem umowy. Kwotę, jaką pozyskamy z tytułu kredytu, będzie trzeba w ustalonym czasie zwrócić; nie jest to zatem, jak w przypadku lokaty inwestycja klienta banku, gdzie wpłacana jest kwota pieniędzy i udostępniona bankowi do obrotu. W przypadku kredytu, mamy do czynienia z niczym innym, jak faktycznie pożyczką - http://www.splatka.pl/.

Role, w kredycie zostają odwrócone: bank, udostępnia kwotę pieniędzy, zwykle na dowolnie wybrany przez klienta banku cel, a klient ten, kwotę pożyczoną będzie musiał po określonym w umowie czasie oddać. W przypadku kredytu, istotne jest, by zachowane zostały przede wszystkim dwie kwestie: zwrot dokładnie, równowartości kwoty, która podlegała kredytowaniu oraz co jest także z kwestią tą ściśle związane, odpowiedni czas tego właśnie zwrotu. Za czas zwrotu, uznaje się określony jasno i jawnie w umowie okres, który obejmuje ustanowiona pomiędzy bankiem, a klientem umowa. Po zakończeniu trwania tej umowy, pieniądze, jakie zostały wypożyczone klientowi, przestają już formalnie, w świetle prawa klientowi przysługiwać; nadchodzi czas, by pieniądze te zwrócić do banku. Zarówno zachowanie czasu, w jakim nastąpić powinien zwrot pieniędzy, jak i zwrócenie całości kwoty, o jakiej mowa była w umowie, są warunkami, jakie należy spełnić.

Kredyt sam w sobie, określony może być taką samą miarą ze względu na swoją specyfikę i potencjalne korzyści wraz z zagrożeniami. Niemniej jednak, kredyty, występują w najróżniejszych typach, gdzie specyfika i charakter takiego przedsięwzięcia, jakim jest, udostępnienie na określony czas pieniędzy, pozostają jedną z nielicznych ujednoliconych zmiennych. Obecnie, istnieje kilka typów, w jakich znaleźć można kredyty. Typy te, różnią się od siebie pod wieloma względami, co stanowi podstawę późniejszego kredytu konkretnego wyboru.

Rodzaje kredytów, dzielimy ze względu na konkretne, ustalone odgórnie kryteria, przy czym, podział kredytów, jest bardzo złożony. Najłatwiej jednak przedstawić trzy podstawowe, kluczowe rodzaje kredytów, które stanowią rdzeń wszystkich kredytów, jakie pojawiają się w zależności od stopnia wyszukania.

Podstawowe rodzaje, w jakich wstępują kredyty, to:

-kredyty obrotowe

-kredyty inwestycyjne

-kredyty na dofinansowania

Kredyty obrotowe, są kredytami najbardziej powszechnymi. Powodem jest tutaj, nastawienie kredytu na zaspokajanie przede wszystkim potrzeb bieżących, co sprawia, że wariant ten jest najpopularniejszym wariantem i najczęściej podejmowanym.

Kredyty inwestycyjne to typ, który dotyczy nie tyle potrzeb bieżących, co służy do pozyskiwania środków z inwestycji. Inwestycje, mogą służyć zwiększenia już posiadanych wpływów, powiększenie zasób finansowych oraz, ewentualnie, do zakupu nieruchomości.

Kredyt gotówkowy i zasady jego przyznawania

- Posted in Uncategorized by

Banki pożyczają pieniądze, głównie zyskiem, dla firm i osób prywatnych, aby pomóc w rozwoju biznesu, finansach i operacjach. Kredyt jest zazwyczaj przyznawany w określonych ramach czasowych, często na wiele lat. Zazwyczaj, kredytobiorca płaci pewną, stałą kwotę, która obejmuje część kapitału (lub pożyczonej kwoty) z odsetkami, oraz procent kredytu, który jest wypłacany do banku na pokrycie kosztów oraz ryzyka . Pod tym adresem znajdziesz jeden z najlepszych rankingów sieci www.ekredytowymarket.pl.

enter image description here

Kredyty bankowe

Dla firm, które kwalifikują się (tzn. funkcjonują na rynku od ponad 2 lat), kredyty bankowe może być elastycznym źródłem kapitału oraz można je uzyskać za pomocą przedstawiciela banku po wstępnej rozmowie przez telefon i złożeniu stosowanych dokumentów w palcówce w banku.

Dwa rodzaje kredytów bankowych

1.Kredyt zabezpieczony: gdy kredytobiorca zastawia zabezpieczenia, takie jak np. nieruchomość, która bank może wykorzystać, jeśli dłużnik nie spłaci długu w postaci pożyczki;

2.Kredyt niezabezpieczony: gdy zabezpieczenie nie jest przedmiotem zastawu;

Kredyt jako dobry wybór

Aby rozwinąć dochodowy biznes, banki robią interesy z firmami, które rośną, rozwijają się Warto skorzystać z tej możliwości i ubiegać się o pożyczki albo o linię kredytową, jeśli nie jest się zniechęconym do kosztów:

-w celu sfinansowania konkretnego dużego zakupu lub rozwoju biznesu, który zwiększy bieżące działania dochodowe;

-gdy przepływ gotówki jest wystarczający a oczywistym jest, że przychody firmy zdołają pokryć płatności do banku, czyli obsługę zadłużenia;

-gdy ma się wystarczające zabezpieczenie na pokrycie wartości kredytu

Kiedy trudno o uzyskanie kredytu

-Trudności z wzięciem kredytu pojawiają się wtedy gdy firma jest bardzo młoda (poniżej 2 lat) lub gdy wzięcie kredytu się nie opłaca.

-Jeżeli uważa się, że nie ma się szans na zatwierdzenie wniosku o kredyt

-Każdy wniosek o kredyt wpisany jest w raport kredytowy. Jeśli raport wykazuje wiele wniosków, potencjalni kredytodawcy będą ostrożni.

Wskazówki dotyczące uzyskiwania kredytu

Rozwijanie stosunków w ramach bankowości, czyli otwarcie konta firmowego i sprawdzenie w banku, który ma reputację dobrego pożyczkodawcy oraz korzystanie z innych usług bankowych, biznesowych, takich jak np. rachunki rynku pieniężnego na duże znaczenie przy uzyskiwaniu kredytu. Rachunki bankowe pozwalają uzyskać najlepsze informacje na temat kredytobiorcy zaś bankier wie kim jest on faktycznie.

Page 2 of 2