Rodzaje kredytów

- Posted in Uncategorized by

Słowo kredyt, pochodzi z języka łacińskiego i oznacza tyle, co pożyczka. Etymologia taka, jest jak najbardziej sensowna i adekwatna do tego, czym tak naprawdę jest kredyt. W przypadku kredytu, udzielana jest ustalona odgórnie w umowie kwota pieniędzy, przy czym, staje się ona od tejże pory przedmiotem umowy. Kwotę, jaką pozyskamy z tytułu kredytu, będzie trzeba w ustalonym czasie zwrócić; nie jest to zatem, jak w przypadku lokaty inwestycja klienta banku, gdzie wpłacana jest kwota pieniędzy i udostępniona bankowi do obrotu. W przypadku kredytu, mamy do czynienia z niczym innym, jak faktycznie pożyczką - http://www.splatka.pl/.

Role, w kredycie zostają odwrócone: bank, udostępnia kwotę pieniędzy, zwykle na dowolnie wybrany przez klienta banku cel, a klient ten, kwotę pożyczoną będzie musiał po określonym w umowie czasie oddać. W przypadku kredytu, istotne jest, by zachowane zostały przede wszystkim dwie kwestie: zwrot dokładnie, równowartości kwoty, która podlegała kredytowaniu oraz co jest także z kwestią tą ściśle związane, odpowiedni czas tego właśnie zwrotu. Za czas zwrotu, uznaje się określony jasno i jawnie w umowie okres, który obejmuje ustanowiona pomiędzy bankiem, a klientem umowa. Po zakończeniu trwania tej umowy, pieniądze, jakie zostały wypożyczone klientowi, przestają już formalnie, w świetle prawa klientowi przysługiwać; nadchodzi czas, by pieniądze te zwrócić do banku. Zarówno zachowanie czasu, w jakim nastąpić powinien zwrot pieniędzy, jak i zwrócenie całości kwoty, o jakiej mowa była w umowie, są warunkami, jakie należy spełnić.

Kredyt sam w sobie, określony może być taką samą miarą ze względu na swoją specyfikę i potencjalne korzyści wraz z zagrożeniami. Niemniej jednak, kredyty, występują w najróżniejszych typach, gdzie specyfika i charakter takiego przedsięwzięcia, jakim jest, udostępnienie na określony czas pieniędzy, pozostają jedną z nielicznych ujednoliconych zmiennych. Obecnie, istnieje kilka typów, w jakich znaleźć można kredyty. Typy te, różnią się od siebie pod wieloma względami, co stanowi podstawę późniejszego kredytu konkretnego wyboru.

Rodzaje kredytów, dzielimy ze względu na konkretne, ustalone odgórnie kryteria, przy czym, podział kredytów, jest bardzo złożony. Najłatwiej jednak przedstawić trzy podstawowe, kluczowe rodzaje kredytów, które stanowią rdzeń wszystkich kredytów, jakie pojawiają się w zależności od stopnia wyszukania.

Podstawowe rodzaje, w jakich wstępują kredyty, to:

-kredyty obrotowe

-kredyty inwestycyjne

-kredyty na dofinansowania

Kredyty obrotowe, są kredytami najbardziej powszechnymi. Powodem jest tutaj, nastawienie kredytu na zaspokajanie przede wszystkim potrzeb bieżących, co sprawia, że wariant ten jest najpopularniejszym wariantem i najczęściej podejmowanym.

Kredyty inwestycyjne to typ, który dotyczy nie tyle potrzeb bieżących, co służy do pozyskiwania środków z inwestycji. Inwestycje, mogą służyć zwiększenia już posiadanych wpływów, powiększenie zasób finansowych oraz, ewentualnie, do zakupu nieruchomości.