Lokata walutowa czy w złotych

Decydując się na założenie lokaty bankowej, trzeba zastanowić się nad wieloma kwestiami. Chodzi generalnie o to, by wygenerować z tego tytułu jak największy zysk. W rachubę wchodzą tutaj zatem takie aspekty jak kwota depozytu, czas jego trwania czy oprocentowanie. Niemałe znaczenie w tym kontekście ma również to w jakiej walucie lokata została założona. W tym zakresie są do wyboru dwie opcje, a mianowicie lokaty w złotówkach oraz lokaty walutowe. Która z nich jest lepsza? Nie da się niestety w jednoznaczny sposób odpowiedzieć na tak postawione pytanie – ostateczny wybór należy do inwestora, to on musi rozważyć wszelakie „za” i „przeciw” tych rozwiązań. Wiele w tym momencie zależy również od tego czy ktoś nie boi się ryzyka, czy też woli raczej go unikać. Tak się bowiem składa, że jakiekolwiek inwestycje w walutach obcych – w tym także lokaty bankowe – wiążą się z ryzykiem wynikającym z wahań kursów walut. Co to oznacza w praktyce? Dokładnie tyle, że na lokacie walutowej można co prawda nieźle zarobić, ale można też i sporo stracić, jeśli kurs okaże się niekorzystny – a na dłuższą metę nie da się przewidzieć jak będzie się on kształtował, blog Kraina Finansów pomaga znaleźć kolejne zalety tego rozwiązania.

Stabilność lub ryzyko

Z kolei lokaty w złotówkach są bardziej stabilne, albowiem w tym przypadku nie występuje ryzyko wahań kursowych. Zysk można określić w momencie zawierania umowy z bankiem – oprocentowanie jest stałe, więc z góry wiadomo na jaką dokładnie kwotę się ono przełoży. Większość osób umieszcza pieniądze na lokatach konkretnym celu – np. by nadpłacić kredyt w banku, zgromadzić środki na generalny remont domu czy na wyjazd zagraniczny. Jest więc całkowicie zrozumiałe, że w takich okolicznościach nikt nie chce podejmować zbędnego ryzyka, dlatego wybiera rozwiązania, które zapewnią mu pewien komfort. Lokaty walutowe to z kolei propozycja dla odważniejszych osób, które są w stanie zaryzykować, gdy prognozowany jest wzrost kursu jakiejś waluty. Z reguły są to osoby żywo zainteresowane rynkiem kapitałowym i posiadające na jego temat dość dużą wiedzę. Wszystko zatem zależy od indywidualnego podejścia do tego tematu. Porównując oferty w zakresie lokat walutowych i w złotówkach trzeba mieć na uwadze nie tylko wysokość oprocentowania, ale również i opisane powyżej aspekty dotyczące wahań kursowych. To bardzo ważny czynnik determinujący podjęcie decyzji.