Kredyt dopasowany do potrzeb

Nasze wydatki są różnorodne. Są one większe lub mniejsze i wiążą się z różnymi celami. Kiedy wielkość wydatków przekracza nasz budżet, to możemy poczekać z ich realizacją, aż uzbieramy więcej środków, albo pożyczyć pieniądze. Pierwsza opcja nie zawsze wchodzi w grę, ponieważ wydatki trzeba zrealizować szybko. Pozostaje więc pożyczenie pieniędzy. Można to zrobić w formie kredytu gotówkowego na korzystnych warunkach. Taki kredyt może być przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.

Niezbędne formalności

W wielu przypadkach formalności związane z udzieleniem kredytu są ograniczane do minimum, ale właśnie to minimum musi być. Do niego należy też najczęściej badanie zdolności kredytowej, czyli tego, czy zaciągający kredyty będzie w stanie go spłacić. Pod uwagę bierze się takie aspekty, jak wysokość oraz stabilność dochodów, posiadanie zabezpieczenia kredytu, np. w formie ubezpieczenia, czy poręczenia przez żyranta, a także przeszłość kredytową, czyli to, jak rzetelnie wywiązywaliśmy się z naszych poprzednich zobowiązań.

Tani kredyt

Biorą kredyt gotówkowy, czy zresztą jakikolwiek inny, dużą uwagę zwraca się na to ile on będzie kosztował, czyli jak wysokie będą odsetki oraz ewentualne inne opłaty, takie, jak choćby opłata prowizyjna. Duzy wpływ na koszty kredytu ma to, jaki rodzaj oprocentowania wybierzemy. Oprocentowanie zależy bowiem generalnie od wysokości stóp procentowych. Jeśli wybierzemy kredyt z oprocentowaniem zmiennym, to za każdą zmianą stóp będzie się zmieniało oprocentowanie. Jeśli Rada Polityki pieniężnej zdecyduje się na podwyżkę stóp, to za kredyt również zapłacimy więcej. Jeśli zmiany pójdą w kierunku odwrotnym, to kredyt będzie nas kosztował mniej. Możemy też wybrać oprocentowanie stałe i wtedy będzie przez cały czas obowiązywać wartość oprocentowania ustalona na podstawie stóp procentowych obowiązujących w dniu zaciągania kredytu.

Jak spłacać?

Bardzo wiele zależy od tego, jaki sposób spłaty kredytu wybierzemy. Oferty mogą różnić się na przykład wysokością i ilością rat. Możemy znaleźć opcje z ratami równymi, albo też z ratami malejącymi. W tym drugim przypadku odsetki naliczane są od kapitału niespłaconego, a jego ilość wraz z regularną spłatą kredytu maleje, więc odsetki sa coraz mniejsze. Decydując się na taki kredyt trzeba liczyć się z dość wysokimi ratami początkowymi, ale kolejne raty będą już znacznie niższe. W ostatnich do spłacenia pozostanie praktycznie sama część kapitałowa rat, gdyż cześć odsetkowa będzie minimalna.